Tài liệu

Source Demo lấy sale shopee bằng Web API TẠI ĐÂY

Bản cài trên máy tính window:TẠI ĐÂY

Hướng dẫn sử dụng API

Bạn vui lòng sử dụng API: http://api.saledam.com/api/CheckSale/GetListDataByKeyWords?keywords=[KEY_WORD]&limit=[SO_BAN_GHI]

Video hướng dẫn gọi api:TẠI ĐÂY

Website lấy các sản phẩm đang sale trên shopee:http://saledam.com/

Trong đó:

Tên tham số ý nghĩa Kiểu dữ liệu
KEY_WORD Sản phẩm bạn muốn tìm sale trên shopee STRING
SO_BAN_GHI Số lượng sản phẩm sale mà bạn muốn lấy INT

Dữ liệu trả về Danh sách:

Tên tham số ý nghĩa Kiểu dữ liệu
Name Têm Sản phẩm trên shopee STRING
discount Số lượng phần trăm giảm giá STRING
product_links Đường dẫn sản phẩm trên shopee STRING
image Ảnh sản phẩm trên shopee STRING

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Website: http://saledam.com/

Facebook: https://www.facebook.com/quan91.nt

Email:quan91.nt@gmail.com